2015

Heřmánkovice

31.1.2015 v 18.38.hod. jsme byli vysláni na požár stohu v obci Hynčice. Při příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o nekontrolované pálení klestí v katastru obce Heřmánkovice. Na požár byly vyslány jednotky PS Broumov, JSDH Veba Broumov, JSDH Broumov, JSDH Meziměstí a JSDH Hynčice. Naše jednotka byla připravena dodat vodu na požářiště a také jsme dohašovali dohořívající ohniska. Největší problém byla přístupová cesta, na které zapadla hned tři vozidla a to i lesní speciál Unimog. Naše technika se na požářiště dostala bez problémů, ale problém nastal při odjezdu. Díky lopatám a síle naších paží (i kolegů z Broumova) vše dobře dopadlo a mohli jsme se vydat zpět na základnu.

Broumov Alšova ulice

V pondělí 16.2.2015 nám byl ve 12.30 hod. vyhlášen poplach. Jednalo se o požár v bývalé slévárně v Olivětíně, ideje nyní provozovna autoservisu. Při příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že se jedná o nepovolené pálení odpadu.

SPOLUPRÁCE S POLICIÍ

Dne 19.2.2015 ve 2 hod. ráno jsme byli svoláni operačním střediskem, abychom se zapojili do hledání pohřešované osoby. Po zjištění potřebných informací jsme se vydali hledat do oblasti za naší továrnou zvanou " ráj ". Pátrali jsme do půl páté, kdy bylo hledání přerušeno. Bohužel bezvýsledně. Po příjezdu na základnu, jsme ještě prohledali místo na které nás upozornila ostraha objektu, která zaslechla na tomto místě podezřelý hluk. Zde jsme také nic nezjistili , a proto jsme se vydali zpět.

V odpoledních hodinách byla osoba nalezena policií a tak jsme si mohli všichni oddychnout, že vše nakonec dobře dopadlo.

 

Překážka

Dne 19.7.2015 prošla naším městem větrná smršť, která způsobila spoustu škody a hasiči z Broumova byli v plné práci na jejich odtraňování. V 15.46 hod. jsme z KOPISu obdrželi zprávu, abychom odstranili spadlý strom z železniční tratě někde v okolí Olivětína. Trať jsme prošli, ale žádnou překážku jsme nenašli a tak jsme se vrátili na základnu.

EPS

3.8.2015 v 13,47 hod. nám byl vyhlášen poplach. Jednalo se o požár výškové budovy a to budovy kláštera v Broumově. Po provedeném průzkumu profesionální jednotkou z PS Broumov bylo zjištěno, že se jedná o chybné hlášení čidla EPS.

 Výjezd RZA-L2R, CAS 24, AZ 30, CAS 20 TATRA, DA 8, CAS 20 SCANIA, DA 8.

Klášter

6.8.2015 se v 16. a 19.45 hodin opakovala situace z 3.8.2015, kdy v klášteře došlo k poruše čidel EPS. Při prvním výjezdu jsme dojeli na místo události a při druhém jsme byli odvoláni během cesty zpět na základnu.

 

Šonov a Heřmánkovice

8.8.2015 v 21,08 jsme byli vysláni k požáru porostu do obce Šonov. Během cesty na místo zásahu jsme byli odvoláni , jelikož jednotky z Broumova stačili na likvidaci tohoto požáru.

Během cesty na základnu jsme byli informováni operačním střediskem, abychom se vydali odstranit spadlý strom ze silnice někde mezi Heřmánkovicemi a Hynčicemi. Na tzv. Hynčické rovince (katastrální území Heřmánkovice) jsme strom ze silnice odstranili, na rozkaz velitele provedli průzkum až k rybárně v Hynčicích a poté se vrátili zpět na základnu.

Ruprechtice

Další mimořádnou událostí pro naši jednotku v tomto měsíci se stal požár v Ruprechticích. Bylo to 21.8.2015 ve 12,24 hod. Jednalo se o nahlášený požár pole o rozloze zhruba 20x20m.. Ovšem při příjezdu první jednotky byl zjištěn daleko větší rozsah a byl vyhlášen poplach druhého stupně. Na zdolání tohoto požáru se účastnily tyto jednotky :  Stanice Broumov, JSDH Meziměstí,  JSDH Broumov,  JSDHP VEBA Broumov a.s.,  JSDH Teplice n.M.,  JSDH Adršpach a  JSDH Jetřichov.

V obci bylo zřízeno čerpací stanoviště, na kterém byly použity 2x PS 12 a naše plovoucí čerpadlo.

Fotografie jsou již ve fotogalerii.

                                                                                               

Požár strniště Broumov, Plochý vrch

Dne 1.10.2015 jsme před polednem vyjeli k ohlášenému požáru porostu v Rožmitále. Posléze bylo upřesněno, že se jedná o požár strniště za golovým hřištěm na Plochém vrchu v Broumově Velké Vsi. Na místo události vyjely jednotky PS Broumov,  JSDH Broumov, JSDHP Veba Broumov a.s. a JSDH Meziměstí. 


Klášterní, Broumov -planý poplach

22.10.2015 o půl druhé odpoledne přišla výzva z operačního střediska, abychom vyjeli do ulice Klášterní v Broumově, kde EPS zaznamenal požár. Posléze bylo zjištěno, že jde o planý poplach.

Klášterní ulice, Broumov

16.11.2015 v 14,45 hodin jsme byli vysláni k požáru v keramické dílně v areálu kláštera. Po příjezdu na místo události nám bylo prostřednictvím našeho velitele sděleno, že se jedná o prověřovací cvičení, kdy naše jednotka dostala za ůkol průzkum levého křídla včetně natažení útočného proudu až do prostor keramické dílny, nacházející se ve druhém nadzemním podlaží. Dalším úkolem pro další členy naší jednotky bylo spolu s členy jednotky sdh Broumov, natáhnout přívodní vedení B ze stěnavy do cisterny PS Broumov, která se nacházela v areálu kláštera. Přívodní vedení bylo plněno pomocí plovoucího čerpadla a ps12.

Po splnění všech úkolů a sbalení všeho materiálu proběhlo na nádvoří vyhodnocení cvičení a posléze prohlídka kláštera včetně půdních prostor a plynové kotelny.

Foto je v galerii

Požár rozvaděče, Broumov - Benešov

Ve 22,53 hod. se nám tento den (16.11.2015) opět rozezvučely telefony, abychom se dozvěděli, že se máme do Benešova, kde hoří el. rozvaděč na rodiném domě. Ještě před opuštěním základny jsme dostali zprávu z operačního střediska, abychom zůstali jako záloha na základně.

Ulice ČSA Broumov - planý poplach

Večer v neděli 13.12.2015 před půl osmou jsme obdrželi z operačního střediska zprávu o požáru v ulici ČSA v Broumově. Jednalo se o budovu nově otevřené pošty. Před odjezdem ze základny jsme ale dostali informaci, že se jedná zřejmě o závadu EPS, což se posléze potvrdilo.

Lídl Broumov - planý poplach

16.12.2015 se opět rozezvonily telefony se zprávou, která nás informovala o požáru v Broumově Komenského ulici. Jednalo se o prodejnu Lídl. Po příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že se jedná o chybu EPS. Naše jednotka byla proto ponechána jako záloha na základně.