2019

EPS ul. Klášterní , Broumov 1

V pondělí 4.2.2019 nám byl vyhlášen první poplach v roce 19. Jednalo se o planý poplach způsobený čidlem EPS. Po zjištění, že se jedná o planý poplach, jsme byli vráceni zpět na základnu.

 

Požár v Křinicích 2

V sobotu 23.2.2019 jsme byli v 10:45 vysláni do obce Křinice, kde došlo k zahoření v bývalé drůbežárně, která se dnes využívá jako sklad. Došlo k poruše a následnému zahoření klimatizace.

 

Požár sušárny v Hobře 3

Dne 18.3.2019 jsme jeli k nahlášenému požáru sušárny v Hobře . Po příjezdu jsme byli připraveni pomoci PS Broumov v dýchací technice.

EPS ul. Klášterní , Broumov 4

Ve čtvrtek 28.3.2019 byl nahlášen požár v klášteře. Jednalo se opět o planý poplach

ul. Kladská, Broumov 5

V nedělní podvečer dne 14.4.2019 jsme byli vysláni k požáru v kotelně, který vznikl po výbuchu kotle. Naše jednotka spolupracovala v dýchací technice při likvidaci požáru, odvětrání objektu a průzkumu místa události.

Požár odpadu, Heřmánkovice  6

V podvečer dne 22.4.2019 nám byl vyhlášena mimořádná událost v Heřmánkovicích, kde hořel odpad ve sběrném dvoře v Heřmánkovicích. Nakonec jsme zůstali na základně jako záloha.

Požár v Otovicích  7

Před polednem dne 8.7.2019 jsme byli vysláni k požáru dílny do Otovic. Naši členové pomáhali s hašením v dýchací technice.